Saturday, December 31, 2011

cognitive disorders

*cognitive disorders ialah sejenis disorders yang berlaku disebabkan oleh gmc...

1.Delirium
A.gangguan kesedaran iaitu kurang kemampuan untuk fokus.
B.perubahan kognitif ( berkurang keupayaan untuk mengingat, gangguan bahasa) atau gangguan persepsi
C.gangguan ini hanya berlaku dalam tempoh yang sementara tetapi berkecenderungan untuk on/off

2.Dementia
A.mengalami defisit perkembangan cognitif dan memiliki kedua2 kriteria:
1.kelemahan memori (untuk belajar benda yang baru / mengingat semula)
2.1/> gangguan kognitif:
a.aphasia (bahasa)
b.apraxia (x bleh buat xtvt motor)
c.agnosia ( gagal untuk mengenal objek )
d.gangguan dalam kefungsian eksekutif (merancang/mengurus)
B. mengganggu kefungsian hidup
C.terdapat bukti daripada penyeledikan atau sejarah ia adalah disebabkan gmc
D. deficit kognitif x berlaku secara eksklusif semasa delirium

3.Amnestic disorder
A.mengalami kelemahan ingatan
B.mengganggu kefungsian hidup
C.tidak berlaku semasa delirium dan dementia
D.disebabkan gmc

No comments: